Kullanım Koşulları 

 

İşbu Kullanım Koşulları ticari merkezi Sazova Mah. Mineral Sokak No:49/2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan Freyja Tasarım - Busena ÇELİK ZÜMBÜL ("Freyja Concept") ile Freyja Concept'e ait www.freyjaconcept.com alan adlı internet sitesine ("Freyja Concept İnternet Sitesi" veya "Site") üye olarak ve/veya Site'yi görüntüleyerek kullanan tüm kullanıcılara uygulanacaktır. Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşulları'nın Freyja Concept Internet Sitesi'nin kullanılmasından önce okunması tavsiye edilmektedir. Freyja Concept Internet Sitesi'ne girilmesi veya online alışveriş de dahil olmak üzere Freyja Concept Internet Sitesi'nin herhangi bir amaçla kullanılması aşağıdaki koşulların kabul edildiği ve bu yönde herhangi bir itirazın olmadığı anlamına gelmektedir. 


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

Aksi açıkça belirtilmediği sürece ve Freyja Concept Internet Sitesi'nde yer alan Freyja Concept, Freyja Concept Internet Sitesi'nin genel görünüm ve dizaynı ile Site'de yer alan tüm bilgi, resim, tasarım, marka, Freyja Concept markası, www.freyjaconcept.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve söz konusu Materyaller yasal koruma altındadır. 


Freyja Concept Internet Sitesi'nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Freyja Concept Internet Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir. Freyja Concept'in, burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 


Freyja Concept Internet Sitesi'nde yer alan Materyal'in herhangi bir şekilde marka ihlali veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlalini teşkil edecek şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen en kısa süre içerisinde tarafımıza bildiriniz.


Ürün Bilgisi

Freyja Tasarım- Busena ÇELİK ZÜMBÜL, Freyja Concept Internet Sitesi'nde yer alan bilgileri her zaman güncel tutmak için makul gayreti göstermeye çalışmaktadır. Ancak, Freyja Tasarım, hiçbir surette Freyja Concept Internet Sitesi'ndeki yer alan ürün ve fiyat bilgilerinin doğru, tam, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt etmemektedir. Freyja Concept, bilgisayar görüntüsü nedeniyle ürünlerin renklerinin farklı çıkması veya ürünlerin olduklarından farklı gözükmesi nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır.


Sorumluluk

Freyja Concept Internet Sitesi, Materyaller, ve Site'de yer alan veya işbu Site ile sağlanan tüm bilgiler olduğu gibi yansıtılmakta olup, bu nedenle Freyja Concept, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüler dahilinde herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte veya taahhüt altına girmemektedir. Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

FREYJA CONCEPT, Freyja Concept'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Freyja Concept, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


Sorumluluğun Sınırlandırılması 

Freyja Concept, Site'ye girilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Freyja Concept, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Freyja Concept Sitesi'ne ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Freyja Concept'in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.


Değişiklik

Freyja Concept, Freyja Concept Internet Sitesi ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Site'yi kullanma koşulları ile Site'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site'yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site'de yayım anında yürürlüğe girer. Site'nin kullanımı ya da Site'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Bu sebeple kullanıcıların Freyja Concept Internet Sitesi'ne her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.