Yün ve keçe, doğanın bize sunduğu bir hediye ve eşsiz bir dönüşüm hikayesidir.

 

Freyja Concept, ülkemizde yılda sadece 2 sefer hasadı gerçekleşen yünün, doğa dostu yöntemlerle işlenmesi sonucunda, keçecilik zanaatini modernize ederek kullanıcılarına özel tasarım çantalar üreten sosyal etki odaklı bir markadır.

Amacımız sadece bir tüketim malzemesi üreterek ticaret yapmak değil, üretim aşamasından son noktaya kadar sosyal etki yaratmaktır.

 

Ülkemizde hayvan yetiştiricilerinin geçim kaynaklarından biri olan yün üreticiliği, maalesef piyasadaki ithal yünün artması ve keçecilik zanaatinin yavaş yavaş değerini kaybetmesi ile gün geçtikçe yok olmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen yün yapağının bir çoğu katma değeri düşük, yarı mamül ürün olarak pazarda yer bulabilmektedir. Biz ülkemizde yetiştirilen hayvanların yününü iyileştirilmiş üretim yöntemleri ile katma değeri yüksek ürünler haline getirmeyi amaçladık.

Bununla beraber endüstriyel yollarla üretilen bir çantanın bize ulaşana kadar doğada bıraktığı su ayak izi yaklaşık 17.000 litreyi bulmaktadır. Bizim amacımız bu oranı binde birden daha az seviyeye getirerek üretim yapabilmektir.

 

Bu noktada bir diğer hedefimiz de koleksiyonlarımızda tamamen geri dönüşümden materyaller kullanarak %100 doğada biyolojik olarak parçalanabilir, tamamen doğa dostu ürünler üretmektir.

 

 

 

...................................             ...................................             ...................................  

 

 

 

 

Wool and felt, gift of nature and a transformation story.

Freyja Conceptis a social impact oriented brand which produces special design bags for customers by modernizing the craft of felt as a result of processing of wool which is harvested only 2 times in our country with nature-friendly methods.

 

Our aim is not only to produce a consumer goods, but to create social impact from the production stage to the end.

 

Wool production is one of the biggest sources of income for farmers in our country, unfortunately it has been disappearing day by day with the increase of imported wool in the market and the gradual loss of felt craft.

 

Most of the wool fleece grown in our country can find place in the market as semi-finished product with low added value.We aimed to make high value added products with the improved production methods of wool produced in our country.

 

However, the water footprint of an industrially produced bags approximately 17,000 liters.Our aim is to make production by bringing this ratio to less then 1/1000 level.

 

 

At this point, one of our aim is to produce 100% biodegradable and completely eco-friendly products in our collections by using completely recycled materials.

    

 

 

   

 

 

 

Keçe ve derinin en güzel, en iyi buluşması...

 

Medeniyetin ilk kumaşı olarak bilinen keçe ve onun en büyük rakibi deri, Freyja Concept koleksiyonlarında bir araya gelerek enfes bir uyumla, özel tasarım ürünlerimizde can buluyor. 

 

İlerleyen zamanda hedefimiz deriye alternatif, tamamen doğa dostu materyaller kullanmak ve bu tarz ürünleri daha ulaşılabilir kılmaktır.

 

 

 

...................................             ...................................             ...................................     

 

 

 

 The most beautiful harmony of felt and leather

Felt, known as the first fabric of civilization and its biggest rival, leather. They come together in the Freyja Concept collections and come to life in exquisite harmony in our special design products.

Our goal in the future is to use completely eco-friendly materials instead of leather and make such products more reachable.